Xoài Tím Ngọc Vân

Giá bán: 55.000đ

  ?Giống Cây Xoài Ngọc Vân
  Xoài Ngọc Vân (Còn gọi là xoài tím Đài Loan, xoài Đài Loan đỏ). Đây là giống xoài mới có giá trị kinh tế cao, dễ trồng, dễ chăm sóc, tỷ lệ đậu quả cao, quả có mẫu mã đẹp trọng lượng 1 – 2kg/quả. Thị trường tiêu thụ rộng

  - +

  ?Giống Cây Xoài Ngọc Vân
  ✅ Bán cây giống xoài Ngọc Vân – Cung cấp cây giống xoài Ngọc Vân (Còn gọi là xoài tím Đài Loan, xoài Đài Loan đỏ). Đây là giống xoài mới có giá trị kinh tế cao, dễ trồng, dễ chăm sóc, tỷ lệ đậu quả cao, quả có mẫu mã đẹp trọng lượng 1 – 2kg/quả. Thị trường tiêu thụ rộng


  ✅Cây ra hoa đậu quả sớm (sau 2 năm trồng)
  Thân cao trung bình 3-4m, tán phát triển tỏa đều cân đối
  + Giống khả năng chịu được đất phèn, đất nhiễm mặn và chịu hạn tốt
  + Thích hợp nhất với vùng đất thịt nhẹ, đất pha cát, độ cao dưới 1.300m, lượng mưa trung bình 1.500mm/năm
  + Cây ra hoa đậu quả thành nhiều đợt, tỷ lệ đậu trái cao+ Khả năng thích nghi rộng, sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh khá tốt